FORBUNDSSEKRETÆR
Grete Gulbrandsen – tlf.93456211
forbundet@steinerbarnehage.no

STYRELEDER
Frode Thorjussen – tlf. 90038866
styreleder@steinerbarnehage.no

Posted in Ukategorisert | 1 Comment

Steinerbarnehagene – der barn får være barn

  • Gjennom et estetisk gjennomtenkt miljø tiltales barnets sans for det skjønne.

    Vår pedagogiske intensjon er å ta barnets individualitet på alvor.

  • Gjennom et estetisk gjennomtenkt miljø tiltales barnets sans for det skjønne.
  • Gjennom turer i skog og mark pleies sansene og forholdet til naturen.
  • Gjennom en levende og rytmisk inndeling av dagen skapes gjenkjennelse og trygghet.
  • Gjennom initiativrike og forbilledlige pedagoger tiltales sansen for den gode og meningsfulle handling.

Continue reading

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Kjøp av bøker:

Litteratur om det lille barnet under tre år:

Sally Goddard Blythe –  ” What Babies and Children Really Need” og ” The Well Balanced Child”, de kan bestilles på www.hawthornpress.com


Info og salg : www.stjerneglimt.no

Eldbjørg Gjessing Paulsen
Daglig Leder
E-post:               Eldbjorg@Stjerneglimt.no
Felles E-Post:     Stjerneglimt@Stjerneglimt.no

Tlf jobb/mob:    +47  37016727 / 370 16244 / 98653058

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Nyhetsartikler

Aktuelle nyheter

All Work and No Play: Why Your Kids Are More Anxious, Depressed

By Esther Entin

Oct 12 2011, 1:02 PM ET

For more than fifty years, children’s free play time has been continually declining, and it’s keeping them from turning into confident adults

What are your memories of playing as a child? Some of us will remember hide and seek, house, tag, and  red rover red rover. Others may recall arguing about rules in kickball or stick ball or taking turns at jump rope,  or creating imaginary worlds with our dolls, building forts, putting on plays, or dressing-up.  From long summer days to a few precious after-school hours, kid-organized play may have filled much of your free time.  But  what about your children?  Are their opportunities for play the same as yours were? Most likely not.
Play time is in short supply for children these days and the lifelong consequences for developing children can be more serious than many people realize.
THE DECLINE OF PLAY
An article in the most recent issue of the American Journal of Play details not only how much children’s play time has declined, but how this lack of play affects emotional development, leading to the rise of anxiety, depression, and problems of attention and self control.
“Since about 1955 … children’s free play has been continually declining, at least partly because adults have exerted ever-increasing control over children’s activities,” says the author Peter Gray, Ph.D., Professor of Psychology (emeritus) at Boston College. Gray defines “free play” as play a child undertakes him- or her-self and which is self-directed and an end in itself, rather than part of some organized activity.
Gray describes this kind of unstructured, freely-chosen play as a testing ground for life.  It provides critical life experiences without which young children cannot develop into confident and competent adults.  Gray’s article is meant to serve as a wake-up call regarding the effects of lost play, and he believes that lack of childhood free play time is a huge loss that must be addressed for the sake of our children and society.

Continue reading

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Hjernen blir annerledes i fremtiden

Unges økende bruk av sosiale medier og tid foran PC-skjermen, endrer barn og unges hjerne på en måte som gir grunn til bekymring, mener britisk professor.

Barn og sosiale medier
En fersk undersøkelse fra Kaiser Family Foundation blant unge mellom 8 og 18 år i USA viser at barn og unge i snitt bruker 7 timer og 38 minutter daglig på underholdende medier.
40 prosent av denne tiden bruker de foran en PC.
Susan Greenfield
Professor ved Oxford University, baronesse og medlem av House of Lords.
Anerkjent hjerneforsker som har skrevet en rekke populærvitenskapelige bøker og artkler.
Continue reading

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Frileken – barnet lever i øyeblikket

Leken har en viktig plass i steinerbarnehagene. Hver dag lar vi den frie leken ta god tid og plass både ute og inne. Hva er da fri lek, og hvorfor er den så viktig?

Det er miljøet, atmosfæren og det materiell som brukes, som til stor del bestemmer hvor mange av barna som finner seg til rette i god lek.

Det finnes mange teorier om og definisjoner på lek, men forskere er enige om enkelte ting; det som karakteriserer den frie leken er at den er lystbetont, spontan og frivillig. Den er barnas egen skapende virksomhet hvor det er prosessen og ikke resultatet som er det viktige. Leken har kun indre motiver og er barns naturlige måte å bearbeide opplevelser på. Her forvandler de sine erfaringer, fordøyer og integrerer inntrykk og eksperimenterer med sine følelser.

Gjennom leketøyet gjør barnet sine sanseerfaringer og får næring til fantasien. Derfor gir vi barna leketøy som kan brukes til mange forskjellige ting, barnet må selv ta i bruk fantasikreftene og skape ut fra situasjonen. Dette betyr i praksis at vi bruker enkle leker i varierte naturmaterialer. Trestykker, røtter, kongler og steiner kan bli til mat i kjøkkenkroken eller penger i butikken. Vi bruker stoffstykker i bomull og silke til å bygge hytte med eller knytte rundt skuldrene for å bli konge eller troll. Dukkene er enkle og laget av bomull og ull. De har ikke noe fiksert ansiktsutrykk og kan heller ikke lage lyder eller bevege seg, derfor må barnet selv være skapende i leken og legge til følelser og lyder. Leketøyet kan gjerne være hjemmelaget og det er viktig at de voksne pleier og steller leketøyet i barnas nærvær.

Continue reading

Posted in Ukategorisert | Comments Off on Frileken – barnet lever i øyeblikket

Våre viktigste arbeidsområder

Steinerpedagogikkens oppgave de første syv år av barnets liv: Det er å støtte utviklingen av en slik basiskompetanse som fundament for barnets evne til siden å motta intellektuell læring.  Denne basiskompetansen skaper grunnlaget for ungdommens og det voksne menneskets mestring av livets krav til prestasjoner på ulike felt.

Barnets første syv år er fylt med læring. Mennesket lærer aldri mer enn i denne livsfasen. Alle erfaringer et barn tilegner seg, skjer imidlertid uten at det vet det selv, eller har et begrep for læring.

6-åringen
Steinerskolens pedagogikk for 6-åringen i første klasse er derfor det året som preges av lek og sosialt liv, samtidig legges en grunn for den videre skolelæring, en læring som først i neste fase blir klart preget av barnets egen bevissthet om seg selv som lærende. Førsteklassingen møter et bredt spekter av livsområder som grenser inn til og overlapper hverandre. Disse utgjør en sammenhengende helhet for barnet. Skoledagen består derfor ikke av skoletimer.

Steinerbarnehagene – der barn får være barn
Vår pedagogiske intensjon er å ta barnets individualitet på alvor. Gjennom et estetisk gjennomtenkt miljø tiltales barnets sans for det skjønne. Gjennom turer i skog og mark pleies sansene og forholdet til naturen.

Continue reading

Posted in Ukategorisert | Leave a comment